0001 Şeklinde Sayı Yazdır - PHP


Herhangi bir kaydın değerleri sabit dijitler üzerinden tutuluyorsa ve siz de bu şekilde değerler üretmek istiyorsanız aşağıdaki kod parçası işinizi görebilir.

Bilgi

Sabit dijit derken ne kastediliyor?

Şu şekilde yapılar:
000
001
002

057

100

Gördüğünüz gibi yukarıdaki örnekte sabit üç dijit olacak şekilde numaralandırma yapılmış. PHP ile bu şekilde kullanabilmek için str_pad() fonksiyonunu kullanacağız.

Kod


<?php
	$sayi  = 37;
	$dijit = 8;
	
	//--------------------------------------------------
	//Sonuç olarak bize 00000037 sonucunu döndürecektir.
	//--------------------------------------------------
	$yeni_bicim = str_pad($sayi, $dijit, 0, STR_PAD_LEFT);
?>

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
php