1'den N Doğal Sayısına Kadar Olan Ardışık Sayıların Toplamını Bul - Microsoft Excel


1'den başlayan ve bir N doğal sayısına kadar devam eden ardışık sayıların toplamını veren VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function BirdenNDogalSayisinaKadarOlanArdisikSayilarinToplaminiBul(sonSayi As Long) As Long
  Dim sonuc As Long
  
  If sonSayi > 0 Then
    sonuc = (sonSayi * (sonSayi + 1)) / 2
    BirdenNDogalSayisinaKadarOlanArdisikSayilarinToplaminiBul = sonuc
  Else
    BirdenNDogalSayisinaKadarOlanArdisikSayilarinToplaminiBul = Err.Description
  End If
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri