301 Yönlendirmesi Yap - htaccess


Web sitesinde .htaccess dosyasıyla 301 yönlendirmesi yapmak için kullanılabilecek bir alternatiftir.

Kod

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?yonlendirilecek-site.com$ [NC]
ReWriteRule ^(.*)$ http://acilmasini-istedigimiz-site.com/$1 [R=301,L]

Kod (Açıklamalı)

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on

#----------------------------------------
#Aşağıdaki satır şu anlama geliyor:
#Siteye www. ile ya da www. olmadan
#girilmesi halinde işlem yapılacak.
#Dikkat edin, adrese http türevleri
#ya da www eklemedik.
#----------------------------------------
ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?yonlendirilecek-site.com$ [NC]


#----------------------------------------
#Ziyaretçi siteye www ile de girse
#www olmadan da girse www olmayan
#adrese gönder.
#----------------------------------------
ReWriteRule ^(.*)$ http://acilmasini-istedigimiz-site.com/$1 [R=301,L]

Etiketler
htaccess açıklamalı içerik