A Sütununda Boş Olan Satırları Sil - Microsoft Excel


A sütunuda veri olan en son satırdan itibaren başlayıp başa doğru ilerleyen ve boş hücre tespit ettiğinde bunları silen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub ASutunundaBosSatirlariSil()
  Dim i As Long
  
  For i = [A1048576].End(3).Row To 1 Step -1
    If Cells(i, 1).value <= Empty Then
      Rows(i).Delete
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba hücre işlemleri