A Sütununda Seçilen Satırın Hemen Üzerine Satır Ekle - Microsoft Excel


Eğer A sütununda seçtiğiniz bir veya birden fazla alan varsa hemen üzerine seçtiğiğiniz alan(lar)daki hücre sayısı kadar yeni satır ekliyor.

Kod


Option Explicit

Sub ASutunundaSeciliSatirinUzerineSatirEkle()
  Intersect(Selection, Range("A:A"), _
    ActiveSheet.UsedRange).EntireRow.Insert
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'A sütununda bir hücre seçtiniz, hemen üstüne bir satır ekliyor.

'A sütununda Ctrl ile birden fazla hücre seçtiniz,
'seçtiğiniz her hücrenin üstüne bir satır ekliyor.

'A sütununu da kapsayan ve birden fazla hücre içeren
'bir alan seçtiniz, kaç tane seçtiyseniz o kadar
'satır ekliyor.

'A sütununu da kapsayan ve birden fazla hücre içeren
'bir alan seçtiniz, Ctrl ile farklı seçimler yaparak
'farklı alanları da eklediniz. Aynı şekilde seçilen
'alanların üzerine ilgili seçimde kaç hücre varsa
'o kadar satır ekliyor.

'Not: Satır ekleme işleminden sonra seçim yapılan
'yerler değişmediğinden kafanızı karıştırabilir.
'Siz bundan bağımsız olarak seçtiğiniz
'satırların hemen üzerine bakın.

Sub ASutunundaSeciliSatirinUzerineSatirEkle()
  Intersect(Selection, Range("A:A"), _
    ActiveSheet.UsedRange).EntireRow.Insert
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba