A1 Hücresinde Değişiklik Yapıldığında B1 Hücresine Son Değiştirilme Tarihini Yaz - Microsoft Excel


A1 hücresinde bir değişiklik yapıldığında B1 hücresine değişikliğin yapıldığı tarihi ve saati yazan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Target = Range("A1") Then
        Range("B1") = "[Son Değiştirilme Tarihi] " & Now
    End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel