A1 Hücresindeki Değere Göre Makro Çalıştır - Microsoft Excel


A1 hücresindeki değere göre farklı makroları çağırmaya yarayan alternatif bir VBA kodudur. Şartlar duruma göre daha da çeşitlendirilebilir.

Kod


Option Explicit

Sub Makro1()
  MsgBox "Makro1 çalıştı."
End Sub

Sub Makro2()
  MsgBox "Makro2 çalıştı."
End Sub

Sub A1HucresindekiDegereGoreMakroCalistir()
  If (Range("A1") > 20) Then
    Call Makro1
  Else
    Call Makro2
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba