A1 Hücresinin Değerine Göre Arka Plan Rengini Değiştir - Microsoft Excel


A1 hücresinin değeri sıfırdan büyükse A1 hücresinin arka plan rengini yeşil, değilse kırmızı yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If Target.Range("A1") > 0 Then
    Range("A1").Interior.Color = vbGreen
  Else
    Range("A1").Interior.Color = vbRed
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel