Açık Çalışma Kitabından Veri Al - Microsoft Excel


Açık olan çalışma kitaplarından istenilen kitabın adı, sayfa adı ve hücre bilgisi girildiğinde o çalışma kitabındaki hücreden bilgiyi alan ve aktif çalışma kitabında seçili olan hücreye ekleyen VBA kodu örneğidir.

Kod


Option Explicit

Sub AcikCalismaKitabindanVeriAl()
    Selection = Workbooks("Ornek.xlsm").Worksheets("Sayfa5").Range("A14")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri