Açık Çalışma Kitaplarından İsmi Verileni Kapat - Microsoft Excel


Açık çalışma kitaplarından ismi verilen çalışma kitabını kaydettikten sonra kapatan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AcikCalismaKitaplarindanIsmiVerileniKapat(calismaKitabiAdi As String)
    ActiveWorkbook.Save
    Windows(calismaKitabiAdi).Close
End Sub

Sub Kullanim()
    AcikCalismaKitaplarindanIsmiVerileniKapat "OrnekDosya.xlsm"
    'AcikCalismaKitaplarindanIsmiVerileniKapat ActiveWorkbook.Name
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri