Açık Çalışma Kitaplarından İstenileni Kapat - Microsoft Excel


Çalışma kitabının adı uzantısıyla birlikte parametre olarak girildiğinde o çalışma kitabını kapatmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AcikCalismaKitaplarindanIstenileniKapat(calismaKitabiAdi As String)
    ActiveWorkbook.Save
    Windows(calismaKitabiAdi).Close
End Sub

Sub Kullanim()
    AcikCalismaKitaplarindanIstenileniKapat "Kitap1.xlsx"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri