Açık Olan Çalışma Kitabında Belirtilen Sayfadaki İlgili Hücreye Değer Ata - Microsoft Excel


Açık çalışma kitabı bilgisi, sayfa bilgisi ve hücre bilgisi verildiğinde bu konumdaki hücreye değer atamaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AcikOlanCalismaKitabindaBelirtilenSayfadakiIlgiliHucreyeDegerAta()
    Workbooks("Kitap1.xls").Worksheets("Sayfa1").Range("A1").value = 3
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri