AES Şifreleme Yap - CSharp


C# ile bir metni AES ile şifrelemek veya AES ile şifrelenmiş metnin şifresini çözmek için kullanılabilecek kod alternatifidir.

Ekran Görüntüsü
AES Şifreleme Yap CSharp 1
Dosyalar

AES.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharpAESSifrelemeYap
{
  class AES
  {
    private const string AES_IV = @"!&+QWSDF!123126+";
    private static string aes_anahtar = @"QQsaw!257()%%ert";

    public static AesCryptoServiceProvider AESSaglayici { get; set; } =
      new AesCryptoServiceProvider();

    public static string Sifrele(string metin)
    {
      AESSaglayici.BlockSize = 128;
      AESSaglayici.KeySize = 128;
      AESSaglayici.IV = Encoding.UTF8.GetBytes(AES_IV);
      AESSaglayici.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(aes_anahtar);
      AESSaglayici.Mode = CipherMode.CBC;
      AESSaglayici.Padding = PaddingMode.PKCS7;

      byte[] kaynak = Encoding.Unicode.GetBytes(metin);

      using (ICryptoTransform sifrele = AESSaglayici.CreateEncryptor())
      {
        byte[] hedef = sifrele.TransformFinalBlock(kaynak, 0, kaynak.Length);
        return Convert.ToBase64String(hedef);
      }
    }


    public static string SifreCoz(string sifreliMetin)
    {
      AesCryptoServiceProvider AESSaglayici = new AesCryptoServiceProvider();
      AESSaglayici.BlockSize = 128;
      AESSaglayici.KeySize = 128;
      AESSaglayici.IV = Encoding.UTF8.GetBytes(AES_IV);
      AESSaglayici.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(aes_anahtar);
      AESSaglayici.Mode = CipherMode.CBC;
      AESSaglayici.Padding = PaddingMode.PKCS7;

      byte[] kaynak = System.Convert.FromBase64String(sifreliMetin);

      using (ICryptoTransform decrypt = AESSaglayici.CreateDecryptor())
      {
        byte[] hedef = decrypt.TransformFinalBlock(kaynak, 0, kaynak.Length);
        return Encoding.Unicode.GetString(hedef);
      }
    }
  }
}

AESSifreForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpAESSifrelemeYap
{
  public partial class AESSifreForm : Form
  {
    public AESSifreForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void sifreleButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sifrelenmisMetin = AES.Sifrele(metinRichTextBox.Text);
      metinRichTextBox.Text = sifrelenmisMetin;
    }

    private void sifreCozButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sifresiCozulmusMetin = AES.SifreCoz(metinRichTextBox.Text);
      metinRichTextBox.Text = sifresiCozulmusMetin;
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
csharp csharp aes csharp metot örnekleri csharp proje örnekleri csharp şifreleme işlemleri