Ajax İle Div Elementine Veri Gönder - jQuery


Ajax kullanarak div elementine veri gönderen jquery kodudur.

Dosyalar

index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Ajax İle Div Elementine Veri Gönder - jQuery</title>
	<meta charset="utf-8" />
	
	<!-- Gerekli dosyaları çağırıyoruz. -->
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body>
	<!-- Bilgi girişini bu textbox'lara yapacağız. -->
	<table>
		<tr>
			<td>Ad</td>
			<td><input type="text" name="ad" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Soyad</td>
			<td><input type="text" name="soyad" /></td>
		</tr>
	</table>

	<!-- 
		Girdiğimiz bilgileri göndermek için kullandığımız buton.
		Javascript için butona tıklama olayında çalışacak bir 
		fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyonun adı da veri_gonder();
	-->
	<input type="button" value="Gönder" onclick="veri_gonder()" />

	<!--
		Ajax ile yukarıdaki verileri sayfayı yenilemeden
		bu divlere getireceğiz.
	-->
	<br /><br />
	<div name="adGelen" class="veri"></div>
	<div name="soyadGelen" class="veri"></div>

	<script language="javascript" type="text/javascript" src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
	<script language="javascript" type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

script.js


function veri_gonder() {
	
	//ad ve soyad değişkenlerine name değeri "ad" ve
	//"soyad" ismine sahip "input" etiketlerinin "value"
	//değerlerini alıyoruz. Sizinde bildiğiniz gibi bizim
	//gireceğimiz isim ve soyisim input etiketinin value
	//kısmı oluyor.
	ad    = $('input[name="ad"]').val();
	soyad = $('input[name="soyad"]').val();
	
	
	//$.get() fonksiyonu çalışıyor. index.html dosyasındaki
	//name değeri "a" olan div etiketinin içine ismi yazdıracak.
	$.get('index.html', 
			{yazi: ad},
			function (gelen_cevap) { 
				$('div[name="adGelen"]').html(ad);
			});

		 
	//Yine $.get() fonksiyonu çalışıyor. index.html dosyasındaki
	//name değeri "s" olan div etiketinin içine soyismi yazdıracak.
	 $.get('index.html', 
			{yazi: soyad},
			function (gelen_cevap) { 
				$('div[name="soyadGelen"]').html(soyad);
			});
}

style.css


.veri {
	width:200px;
	height:20px;
	border:1px solid #ff0000;
	border-radius: 5px;
	padding:5px;
	text-align: center;
	margin-bottom: 5px;
}

table {
	border: 2px solid #ddd;
	border-radius: 5px;
	padding: 5px;
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
jquery jquery ajax işlemleri