Aktif Çalışma Kitabındaki Pencereleri Minimize Et - Microsoft Excel


Aktif çalışma kitabındaki pencereleri minimize etmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaKitabindakiPencereleriMinimizeEt()
  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To Workbooks.Count
    Workbooks(i).Activate
    ActiveWindow.WindowState = xlMinimized
  Next i
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba