Aktif Çalışma Kitabının İsmini Öğren - Microsoft Excel


Aktif çalışma kitabının ismini veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaKitabininIsminiOgren()
    MsgBox ActiveWorkbook.Name
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba