Aktif Çalışma Kitabının Ve Excel Uygulamasının Başlığını Değiştir - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasının ve excel uygulamasının başlığını değiştirmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaKitabininVeExcelUygulamasininBasliginiDegistir()
    Application.Caption = "Aktif Çalışma Kitabı Başlığı"
    ActiveWindow.Caption = "UYGULAMA PENCERESİ BAŞLIĞI"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba