Aktif Çalışma Sayfası Dışındaki Sayfaları Sil - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfası dışındaki sayfaları döngü aracılığıyla silmeye yarayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiDisindakiSayfalariSil()
  Dim sayfa As Worksheet
  
  Application.DisplayAlerts = False
  
  For Each sayfa In Worksheets
    If sayfa.Name <> ActiveSheet.Name Then sayfa.Delete
  Next
  
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba