Aktif Çalışma Sayfasındaki TextBox Nesnesine Odaklan - Microsoft Excel


Excel sayfasındaki bir TextBox nesnesine SetFocus komutunu kullanarak odaklanma işlemini yaptırmaya çalıştım ama nedense olmadı. İşe yarayan alternatif bir çözüm aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifSayfadakiTextBoxNesnesineOdaklan()

    '--------------------------------------------------
    'Sayfaya eklenmiş ActiveX nesnesi olan
    'Textbox için odaklanma işlemini yapıyor.
    '--------------------------------------------------
    ActiveSheet.TextBox1.Activate
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba