Aktif Çalışma Sayfasını Kopyala Ve Farklı Kaydet - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasını kopyalayan ve "Farklı Kaydet" penceresini açan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiniKopyalaVeFarkliKaydet()
    ActiveSheet.Copy
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri