Aktif Çalışma Sayfasını Koru Veya Sayfa Korumasını Kaldır - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasını korumasını aktifleştiren veya pasifleştiren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiniKoru()
    ActiveSheet.Protect Password:="ORNEK_PAROLA"
End Sub

Sub AktifCalismaSayfasininKorumasiniKaldir()
    ActiveSheet.Unprotect Password:="ORNEK_PAROLA"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri