Aktif Çalışma Sayfasını Sayfa İsmiyle Ayrı Bir Dosyaya Kaydet - Microsoft Excel


Seçili çalışma sayfasını ayrı bir xlsx dosyası olarak kaydetmek için kullanılabilecek alternatif bir koddur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiniSayfaIsmiyleAyriBirDosyaOlarakKaydet()
  Dim kaynakCalismaKitabiAd    As String
  Dim kaynakCalismaKitabiSayfaAdi As String
  Dim kaynakCalismaKitabiYol   As String
  
  Dim hedefCalismaKitabiAd    As String
  Dim hedefCalismaKitabiYol    As String
  
  Dim hedefSayfa         As Object
  Dim a              As Long
  
  kaynakCalismaKitabiAd = ActiveWorkbook.Name
  kaynakCalismaKitabiSayfaAdi = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
  kaynakCalismaKitabiYol = ActiveWorkbook.Path
  
  Workbooks.Add
  
  hedefCalismaKitabiAd = ActiveWorkbook.Name
  Set hedefSayfa = Workbooks(hedefCalismaKitabiAd)
  
  Workbooks(kaynakCalismaKitabiAd).Activate
  ActiveSheet.Copy After:=hedefSayfa.Sheets(hedefSayfa.Sheets.Count)
  
'  For a = 1 To hedefSayfa.Sheets.Count - 1
'    Application.DisplayAlerts = False
'    hedefSayfa.Sheets(1).Delete
'  Next
  
  hedefCalismaKitabiYol = _
    kaynakCalismaKitabiYol & _
    Application.PathSeparator & _
    kaynakCalismaKitabiSayfaAdi
  
  On Error Resume Next
  hedefSayfa.SaveAs Filename:=hedefCalismaKitabiYol
  
  If Err.Number = 1004 Then
    hedefSayfa.Close
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiniSayfaIsmiyleAyriBirDosyaOlarakKaydet()
  
  '--------------------------------------------------
  'Excel dosya isminin tanımlanacağı değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim kaynakCalismaKitabiAd As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Excel dosyasındaki seçili sayfanın tanımlanacağı değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim kaynakCalismaKitabiSayfaAdi As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Excel dosyasının yolunun tanımlanacağı değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim kaynakCalismaKitabiYol As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni kaydedilecek dosyanın ismi.
  '--------------------------------------------------
  Dim hedefCalismaKitabiAd As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni kaydedilecek dosya için yol.
  '--------------------------------------------------
  Dim hedefCalismaKitabiYol As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Kaydedeceğimiz sayfayı atayacağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim hedefSayfa As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü için kullanılacak.
  '--------------------------------------------------
  Dim a As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken atamalarını yapıyoruz.
  'Çalışma kitabının adını aldık.
  '--------------------------------------------------
  kaynakCalismaKitabiAd = ActiveWorkbook.Name
  
  '--------------------------------------------------
  'Çalışma sayfasının adını atadık.
  '--------------------------------------------------
  kaynakCalismaKitabiSayfaAdi = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
  
  '--------------------------------------------------
  'Çalışma kitabının yolunu aldık.
  '--------------------------------------------------
  kaynakCalismaKitabiYol = ActiveWorkbook.Path
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni bir çalışma kitabı oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Workbooks.Add
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni çalışma kitabı ile ilgili ayarlamalar yapıyoruz.
  'Yeni çalışma kitabının ismini ayarladık.
  'Bir üstteki kodda çalışma kitabını oluşturmuştuk.
  'Bu oluşturma işleminden sonra aktif çalışma
  'sayfası otomatik olarak yeni oluşturulan çalışma
  'kitabı oldu.
  '--------------------------------------------------
  hedefCalismaKitabiAd = ActiveWorkbook.Name
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni çalışma kitabını değişkene atadık.
  '--------------------------------------------------
  Set hedefSayfa = Workbooks(hedefCalismaKitabiAd)
  
  '--------------------------------------------------
  'Ana çalışma kitabına geri odaklandık.
  '--------------------------------------------------
  Workbooks(kaynakCalismaKitabiAd).Activate
  
  '--------------------------------------------------
  'Aktif çalışma sayfasındaki sayfayı yeni
  'çalışma kitabına kopyaladık. Yeni çalışma
  'kitabındaki sayfaların sonuna ekleyecek şekilde yaptık.
  '--------------------------------------------------
  ActiveSheet.Copy After:=hedefSayfa.Sheets(hedefSayfa.Sheets.Count)
  
  '--------------------------------------------------
'  'Bir önceki kodda sayfamızı en sona kopyalamıştık.
'  'Eğer diğer sayfaların olmasını istemiyorsanız
'  'bu döngü ile o sayfaları sildirebilirsiniz.
'  For a = 1 To hedefSayfa.Sheets.Count - 1
'    Application.DisplayAlerts = False
'    hedefSayfa.Sheets(1).Delete
'  Next
  '--------------------------------------------------
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni çalışma kitabı için kayıt yolu belirledik.
  '--------------------------------------------------
  hedefCalismaKitabiYol = kaynakCalismaKitabiYol & _
              Application.PathSeparator & _
              kaynakCalismaKitabiSayfaAdi
  
  '--------------------------------------------------
  'Hata olursa sonraki satırdan devam etsin.
  'Bu noktada şöyle bir durum var. Eğer bu makroyu
  'kayıtlı bir çalışma sayfasından değil de excel
  'kısayolundan açtıysanız yol konusunda sıkıntı
  'çıkacaktır. Çünkü direkt olarak excel uygulamasının
  'çalıştığı yolu kaynak olarak göstermeye çalışacaktır.
  'Bu da erişim sıkıntısına sebep olacaktır.
  'Bunun için önlem alıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  On Error Resume Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfayı farklı kaydetmeye çalışıyoruz.
  'Eğer hata olursa bir sonraki satırdan
  'devam edecek.
  '--------------------------------------------------
  hedefSayfa.SaveAs Filename:=hedefCalismaKitabiYol
  
  '--------------------------------------------------
  'Hata numarası verilen hata ise çalış.
  '--------------------------------------------------
  If Err.Number = 1004 Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer 1004 numaralı hata meydana geldiyse
    'yeni oluşturulan çalışma kitabını kapat.
    '
    'Bu noktada şöyle bir şey olacaktır.
    'Kod çalışma kitabını kapatmayı dener ama
    'eğer o sayfa bir değişiklik yapılmışsa
    'kayıt etmek ister misiniz penceresini açar.
    'Böylelikle kaydetme imkanı da olur.
    '--------------------------------------------------
    hedefSayfa.Close
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba