Aktif Çalışma Sayfasını Uyarısız Sil - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasını herhangib bir uyarı vermeden direkt olarak silen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiniUyarisizSil()
    Application.DisplayAlerts = False
    ActiveSheet.Delete
    Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba silme işlemleri