Aktif Çalışma Sayfasını Verilen Sayfa İsmiyle Yeni Çalışma Kitabına Kopyala - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasını kopyalayan ve verilen yeni isimle yeni bir çalışma kitabına aktaran VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasiniVerilenSayfaIsmiyleYeniCalismaKitabinaKopyala()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim sayfa As Worksheet
  
  '---------------------------------------
  'Aktif Sayfa İşlemleri
  '---------------------------------------
  Set sayfa = ActiveSheet
  ActiveSheet.Copy
  
  '---------------------------------------
  'Oluşturulacak Sayfa İşlemleri
  '---------------------------------------
  ActiveSheet.Name = "Yeni Sayfa"
  sayfa.Range("A1:E25").Copy Range("A1")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri