Aktif Çalışma Sayfasının Adını Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasının adını mesaj olarak göstermeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasininAdiniMesajOlarakGoster()
    MsgBox ActiveSheet.Name, , "Aktif Çalışma Sayfasının Adı"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri