Aktif Çalışma Sayfasının Bir Solundaki Veya Bir Sağındaki Sayfayı Seç - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasının bir solundaki veya bir sağındaki sayfayı seçmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifCalismaSayfasininBirSolundakiSayfayiSec()
  If (ActiveSheet.Index > 1) Then
    Sheets(ActiveSheet.Index - 1).Select
  End If
End Sub

Sub AktifCalismaSayfasininBirSagindakiSayfayiSec()
  If (ActiveSheet.Index < Sheets.Count) Then
    Sheets(ActiveSheet.Index + 1).Select
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba seçim işlemleri