Aktif Hücredeki Değerin Metin Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Hücredeki değeri metin olup olmadığını kontrol eder ve duruma göre mesaj gösterir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucredekiDegerinMetinOlupOlmadiginiKontrolEt()
  If Application.IsText(ActiveCell) Then
    MsgBox "Metin İçerik"
  Else
    MsgBox "Metin İçerik Değil"
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba