Aktif Hücredeki Değerin Nümerik Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Aktif hücredeki değerin nümerik bir değer olup olmadığını kontrol eder ve buna göre mesaj gösterir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucredekiDegerinNumerikOlupOlmadiginiKontrolEt()
  If Application.IsNumber(ActiveCell) Then
    MsgBox "Nümerik İçerik"
  Else
    MsgBox "Nümerik İçerik Değil"
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba