Aktif Hücreden Bir Satır Yukarı Git - Microsoft Excel


Aktif hücreden bir satır yukarıdaki hücrenin seçilmesini sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucredenBirSatirYukariyaGit()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In Selection
    hucre.Select
    Application.SendKeys "+{ENTER}", True
  Next
End Sub

Not

F5 ile çalıştırıldığında koddaki SendKeys işlemi Visual Basic penceresi üzerinde çalışacaktır. Bunu denemek için sayfaya buton ya da form buton ekleyip makro atayın.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba