Aktif Hücreden İtibaren Alttaki Satırların İçeriklerini Sil Ve Bir Satır Aşağı Git - Microsoft Excel


Aktif hücreden itibaren alttaki satırların içeriklerini silen ve bu işlemden sonra bir satır aşağıdaki hücreyi seçen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Dim i      As Long
  Dim satirSayisi As Long
  
  satirSayisi = 5
  
  For i = 1 To satirSayisi
    ActiveCell(i) = vbNullString
  Next
  
  ActiveCell.Offset(1).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri