Aktif Hücrenin Adresini Dolar İşareti Olmadan Ver - Microsoft Excel


Örneğin "A1" hücresinin adresini $A$1 şeklinde değil de "A1" şeklinde vermeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninAdresiniDolarIsaretiOlmadanVer()
   Dim alanIsim As String
   
   alanIsim = Selection.Address(False, False)
   MsgBox alanIsim
   
   'alanIsim = Selection.Address( _
   ' RowAbsolute:=False, _
   ' ColumnAbsolute:=False)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre işlemleri