Aktif Hücrenin Aşağısındaki İlk Boş Hücreye Git - Microsoft Excel


Aktif hücrelerin altındaki hücreleri kontrol ederek ilerleyen ve bulduğu ilk boş satırda duran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninAsagisindakiIlkBosHucreyeGit()
  ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  
  Do While Not IsEmpty(ActiveCell)
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba