Aktif Hücrenin Bulunduğu Satırı Veya Sütunu Seç - Microsoft Excel


Aktif hücrenin bulunduğu satırı veya sütunu seçmek için kullanılabilecek alternatif bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninBulunduguSatiriKompleSec()
    ActiveCell.EntireRow.Select
End Sub

Sub AktifHucreninBulunduguSutunuKompleSec()
    ActiveCell.EntireColumn.Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba