Aktif Hücrenin Değeri Verilen Değerden Büyükse Yazı Biçimini Kalın Yap - Microsoft Excel


Eğer aktif hücrenin değeri verilen değerden büyükse aktif hücrenin yazı biçimini kalın yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninDegeriVerilenDegerdenBuyukseYaziBiciminiKalinYap()
  Dim deger As Long
  
  deger = 1000
  
  If IsNumeric(ActiveCell) Then
    ActiveCell.Font.Bold = ActiveCell.Value >= deger
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri