Aktif Hücrenin Değerini Verilen Sayı Kadar Artır - Microsoft Excel


Sayı içeriği olan aktif hücrenin değerini belirlenen sayı kadar artıran ve sonucu yine aktif hücreye yazdıran makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninDegeriniArtir()
    Dim artisMiktari As Long
    
    artisMiktari = 1
    ActiveCell = ActiveCell + artisMiktari
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba