Aktif Hücrenin En Solundaki Ve En Sağındaki Hücreye Kadar Seçim Yap - Microsoft Excel


Aktif hücrenin en solundaki dolu hücreyi ve en sağındaki dolu hücreyi tespit edip bu hücreleri de dahil edecek şekilde sütun seçimi yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninEnSolundakiVeEnSagindakiDoluHucreyeKadarSecimYap()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim enSoldakiHucre As Range
  Dim enSagdakiHucre As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer ata.
  '--------------------------------------------------
  Set enSoldakiHucre = Cells(ActiveCell.Row, 1)
  Set enSagdakiHucre = Cells(ActiveCell.Row, 16384)
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer hedef hücreler boşsa, hücreleri yeniden ayarla.
  '--------------------------------------------------
  If IsEmpty(enSoldakiHucre) Then
    Set enSoldakiHucre = enSoldakiHucre.End(xlToRight)
  End If
  
  If IsEmpty(enSagdakiHucre) Then
    Set enSagdakiHucre = enSagdakiHucre.End(xlToLeft)
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Yukarıdaki ayarlamaya göre seçim işlemi yap.
  '--------------------------------------------------
  'Eğer satır komple boşsa enSoldakiHucre.End(xlToRight)
  'kodu bizi satırın en sağındaki sütuna (16384) götürür.
  'Aynı şekilde enSagdakiHucre.End(xlToLeft) kodu da
  'bizi satırın en solundaki sütuna (1) götürür.
  'Bu durumda seçim işlemini aktif hücreyle sınırlı tut.
  '
  'Aksi halde aktif hücrenin en solundaki ve en sağındaki
  'dolu hücreyi baz alarak seçim işlemi yap.
  '--------------------------------------------------
  If enSoldakiHucre.Column = 16384 And enSagdakiHucre.Column = 1 Then
    ActiveCell.Select
  Else
    Range(enSoldakiHucre, enSagdakiHucre).Select
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri