Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Aktif hücrenin etrafındaki bölgede bulunan dolu hücreleri seçmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninEtrafindakiDoluHucreleriSec()
    ActiveCell.CurrentRegion.Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri