Aktif Hücrenin Etrafındaki Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Aktif hücrenin komşu hücrelerini seçmek için kullanılabilecek VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Seçili hücrenin bir üstündeki hücreyi kod ile 
'seçmeye yarar. Eğer ilk satırdaysa işlem yapmaz.
'--------------------------------------------------
Sub AktifHucreninBirUstundekiHucreyiSec()
  If ActiveCell.Row > 1 Then
    ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
  End If
End Sub

'--------------------------------------------------
'Seçili hücrenin bir altındaki hücreyi kod ile 
'seçmeye yarar. Eğer en son satırdaysa 
'işlem yapmaz.
'--------------------------------------------------
Sub AktifHucreninBirAltindakiHucreyiSec()
  If ActiveCell.Row < Range("A:A").Rows.Count Then
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  End If
End Sub

'--------------------------------------------------
'Seçili hücrenin bir solundaki hücreyi kod ile 
'seçmeye yarar. Eğer ilk sütundaysa işlem yapmaz.
'--------------------------------------------------
Sub AktifHucreninBirSolundakiHucreyiSec()
  If ActiveCell.Column > 1 Then
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select
  End If
End Sub

'--------------------------------------------------
'Seçili hücrenin bir sağındaki hücreyi kod ile 
'seçmeye yarar. Eğer en son sütundaysa 
'işlem yapmaz.
'--------------------------------------------------
Sub AktifHucreninBirSagindakiHucreyiSec()
  If ActiveCell.Column < Range("1:1").Columns.Count Then
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  End If
End Sub


Option Explicit

Sub AktifHucreninEtrafindakiHucreleriSec()
  ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
  ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  ActiveCell.Offset(0, -1).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri