Aktif Hücrenin Rengini Koşullu Biçimlendirme İle Değiştir - Microsoft Excel


Koşullu biçimlendirme ve VBA'dan yararlanarak aktif hücrenin renginin nasıl değiştirilebileceği ile ilgili alternatif bir çözüme bakalım.

Formül

Aşağıdaki formülü Koşullu Biçimlendirme > Yeni Kural > Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneklerini takip ettikten sonra ilgili metin kutusuna uygulayın.


=VE(SATIR()=HÜCRE("sat");SÜTUN()=HÜCRE("süt"))

Kod

Koşullu biçimlendirmenin uygulandığı sayfaya ekleyin.


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Formül (Açıklamalı)

Formülün Çalışma Mantığı

Formül iki şartın sağlanması durumunda çalışıyor. SATIR formülünden gelen sonuç seçili hücrenin satır bilgisiyle eşleşiyorsa ve SÜTUN formülünden gelen sonuç seçili hücrenin sütun bilgisiyle eşleşiyorsa koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleşecek.

SATIR ve SÜTUN formülleri seçilen alanın satır ve sütun sayıları hakkında bilgi verirken HÜCRE formülü seçilen hücre hakkında (eğer birden fazla hücre seçilmişse seçimin başlangıç noktası olan hücrenin) çeşitli bilgileri öğrenmemizi sağlıyor. Ön tanımlı parametrelerinden sat ile satır numarasını, süt ile de sütun numarasını öğrenebiliyoruz.

Burada sadece aktif hücreyi renklendiren mantık da şu: SATIR() ve SÜTUN() formülleri içine bilgi girilmeden kullanıldığı zaman aktif hücreyle/hücrelerle ilgileri bilgileri verir. HÜCRE formülü de zaten tek hücre seçiminde de, çoklü hücre seçiminde de tek hücre ile ilgili bilgiler veriyor. Biz bu iki parametreyi VE formülüyle birleştirince de işlemin tek hücre üzerinde yapılmasını sağlamış oluyoruz.

VBA kısmı da ekran güncellemesiyle alakalı, yani aslında formülle doğrudan bir alakası yok. Seçim yapıldığı zaman renk değişikliklerinin düzgün görüntülenebilmesi için kullanılıyor.


Satır Kontrolü

Yapılan seçimin satır numarası, seçilen ilk hücrenin satır bilgisiyle eşleşiyor mu?


SATIR()=HÜCRE("sat")


Sütun Kontrolü

Yapılan seçimin sütun numarası, seçilen ilk hücrenin sütun bilgisiyle eşleşiyor mu?


SÜTUN()=HÜCRE("süt")


Sonuç

Eğer verilen iki şart aynı anda sağlanıyorsa koşullu biçimlendirme işlemini yapan ve hücreyi biçimlendirmeye yarayan formül ortaya çıkmış oluyor.


=VE(SATIR()=HÜCRE("sat");SÜTUN()=HÜCRE("süt"))

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel formül microsoft excel koşullu biçimlendirme microsoft excel vba