Aktif Hücrenin Sağındaki Hücrelerin İçeriklerini Temizle - Microsoft Excel


Verilen bilgilere göre aktif hücrenin sağındaki hücrelerin içeriklerini temizleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninSagindakiHucrelerinIcerikleriniTemizle()
    '---------------------------------------
    'Aktif hücre de dahil olacak şekilde
    'toplamda 5 sütunun içeriklerini temizle.
    '---------------------------------------
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 4)).ClearContents
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri