Aktif Hücrenin Sağındaki İlk Boş Hücreye Git - Microsoft Excel


Aktif hücrenin sağındaki hücrelerde ilerleyen ve bulduğu ilk boş hücrede duran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninSagindakiIlkBosHucreyeGit()
  ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  
  Do While Not IsEmpty(ActiveCell)
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba aktif hücre işlemleri