Aktif Hücrenin Satır Ve Sütun Bilgisini Yazdır - Microsoft Excel


Aktif hücrenin satır ve sütun bilgisini fonksiyonda verilen parametreye göre biçimlendiren ve bu şekilde yazdıran bir KTF (kullanıcı tanımlı fonksiyon) örneğidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Fonksiyonun ürettiği sonuçlar.
'--------------------------------------------------
Enum SonucCiktisi
	scSayi = 0
	scSayiVeMetin = 1
	scSayiVeMetinUzun = 2
End Enum

Function AktifHucreninSatirVeSutunBilgisiniYazdir(Optional cikti As SonucCiktisi = 0) As String
	'--------------------------------------------------
	'Değişkenler
	'--------------------------------------------------
	Dim satir As Long
	Dim sutun As Long

	'--------------------------------------------------
	'Satır ve sütun bilgisini ata.
	'--------------------------------------------------
	satir = ActiveCell.Row
	sutun = ActiveCell.Column

	'--------------------------------------------------
	'Fonksiyon parametresinde verilen
	'değere göre sonuç üret.
	'--------------------------------------------------
	Select Case cikti
		Case "0"
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = satir & " | " & sutun
		Case "1"
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = "SAT " & satir & " | " & "SUT " & sutun
		Case "2"
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = "SATİR: " & satir & " | " & "SUTUN: " & sutun
		Case Else
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = satir & " | " & sutun
			MsgBox "Olmayan bir seçenek seçildi. Varsayılan sonuç yazdırıldı."
	End Select
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Fonksiyonun ürettiği sonuçları bu Enum ile
'standartlaştırdık. Böylelikle kullanıcı
'alternatif bir sonuç üretmek istediği zaman
'bu standartlaştırılmış listeyi kullanarak
'işlem yapabilecek.
'--------------------------------------------------
Enum SonucCiktisi
	scSayi = 0
	scSayiVeMetin = 1
	scSayiVeMetinUzun = 2
End Enum

Function AktifHucreninSatirVeSutunBilgisiniYazdir(Optional cikti As SonucCiktisi = 0) As String
	'--------------------------------------------------
	'Değişkenler
	'Satır ve sütun bilgilerini ayrı
	'değişkenlere tanımlanacak.
	'--------------------------------------------------
	Dim satir As Long
	Dim sutun As Long

	'--------------------------------------------------
	'Satır ve sütun bilgisini ata.
	'--------------------------------------------------
	satir = ActiveCell.Row
	sutun = ActiveCell.Column

	'--------------------------------------------------
	'Fonksiyon parametresinde verilen
	'değere göre sonuç üret. Böylelikle
	'daha esnek bir çıktı alabileceğiz.
	'
	'Bu arada fonksiyon aslında string
	'bir sonuç üretiyor fakat bu string
	'ifadenin biçimi değişiyor.
	'--------------------------------------------------
	Select Case cikti
	
		'--------------------------------------------------
		'Eğer fonksiyondaki Enum parametresi 0 olarak
		'ayarlanmışsa sadece sayılar ve bu sayıları
		'[boşluk uzun çizgi boşluk] yani çift tırnaklar
		'hariç " | " şeklinde ayıran bir ifade birleştirilip
		'sonuç olarak döndürülecek.
		'--------------------------------------------------
		Case "0"
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = satir & " | " & sutun

		'--------------------------------------------------
		'Satır ve sütun isimlerinin sonuca kısa
		'isimlerle dahil edildiği bir sonuç üret.
		'--------------------------------------------------
		Case "1"
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = "SAT " & satir & " | " & "SUT " & sutun

		'--------------------------------------------------
		'Satır ve sütun isimlerinin kısaltılmadan
		'dahil edildiği bir sonuç üret.
		'--------------------------------------------------
		Case "2"
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = "SATİR: " & satir & " | " & "SUTUN: " & sutun

		'--------------------------------------------------
		'Yukarıdaki durumların aksi bir durum meydana
		'geldiğinde aşağıdaki sonucu döndür.
		'--------------------------------------------------
		Case Else
			AktifHucreninSatirVeSutunBilgisi = satir & " | " & sutun
			MsgBox "Olmayan bir seçenek seçildi. Varsayılan sonuç yazdırıldı."
	End Select
End Function

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba