Aktif Hücrenin Satır Ve Sütun Değerini Ver - Microsoft Excel


Bir hücreye ait satır ve sütun bilgisine hızlıca ulaşabilmek için kullanılabilecek alternatif bir kullanıcı tanımlı fonksiyon (ktf) örneğini görelim.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Bu KTF aktif hücreye ait satır ve sütun
'değerlerini bulup yazdırmaktadır.
'--------------------------------------------------
Function SatirSutunBilgisi()
  Dim satir As Long
  Dim sutun As Long
    
  satir = ActiveCell.Row
  sutun = ActiveCell.Column
  
  SatirSutunBilgisi = satir & " - " & sutun
End Function

Not

Bu fonksiyon ilk başta da belirtildiği üzere satır ve sütun bilgisini kolayca öğrenebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Özellikle de sütun bilgisini de hızlıca öğrenmek için (eğer RC stili değil de sütunların harflerle gösterildiği varsayılan sistemi kullanıyorsanız) oldukça iyi oluyor.

Tabii satır sütun bilgisini öğrenmenin çeşitli yolları var. Mesela Microsoft Excel'deki standart formüller de bize pekala yardımcı olabilir.


=SATIR() & " - " & SÜTUN()
=SATIR(AB33) & " - " & SÜTUN(AB33)

Bunları bir kere yazmak çok sıkıntı olmasa da eğer her seferinde yazmanız gereken bir senaryoya düşerseniz o zaman işin rengi değişiyor. Formülleri her seferinde yazmak/kopyalamak/bulmak durumunda kalmak bir yerden sonra yorucu olmaya başlıyor. İşte fonksiyonun imdadımıza yetiştiği kısım tam olarak burası.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba