Aktif Hücrenin Üstündeki İki Sayıyı Topla Ve Sonucu Aktif Hücreye Yazdır - Microsoft Excel


Aktif hücreyi son eleman olarak kabul edersek, sondan bir önceki ve sondan iki önceki sayılar toplanıyor, çıkan sonuç aktif hücreye yazdırılıyor.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninUstundekiIkiSayiyiToplaVeSonucuAktifHucreyeYazdir()
  Dim deger1 As Long
  Dim deger2 As Long
  
  deger1 = ActiveCell.Offset(-1, 0).value
  deger2 = ActiveCell.Offset(-2, 0).value
  
  ActiveCell.value = deger1 + deger2
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri