Aktif Hücrenin Üstüne Ve Altına Satır Ekle - Microsoft Excel


Aktif hücrenin üstüne veya altına istenilen sayıda satır ekleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninUstuneSatirEkle()
  Dim eklenecek As Long
  
  eklenecek = 5
  
  ActiveCell.Rows("1:" & eklenecek).EntireRow.Select
  Selection.Insert Shift:=xlDown
End Sub

Sub AktifHucreninAltinaSatirEkle()
  Dim eklenecek As Long
  
  eklenecek = 5
  
  ActiveCell.Rows("1:" & eklenecek).EntireRow.Select
  Selection.Insert Shift:=xlUp
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba satır sütun işlemleri