Aktif Hücrenin Üzerinde Kalan Tüm Satırları Sil - Microsoft Excel


Eğer seçilen hücre ilk satır ise işlem yapmaz ama eğer ilk satırdan farklı bir satır ise ilk satırdan başlayarak seçili hücrenin bir üstündeki satıra kadar hepsini siler.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreninUzerindeKalanTumSatirlariSil()
    If ActiveCell.Row <> 1 Then
        Rows("1:" & (ActiveCell.Row)).Delete
    End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba