Aktif Hücreye Bugünün Tarihini Ekle - Microsoft Excel


Aktif hücreye bugünün tarihini yazdıran ve sonra tarihin yazıldığı sütunu otomatik boyutlandıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreyeBugununTarihiniEkle()
  ActiveCell = Date
  ActiveCell.Columns.AutoFit
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AktifHucreyeBugununTarihiniEkle()
  '--------------------------------------------------
  'Bugünün tarihini yazdırdık.
  '--------------------------------------------------
  ActiveCell = Date
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer tarih aktif hücreye sığmazsa ########
  'şeklinde görünüyor. Bu görünümden çıkarmak
  'için sütunu yeniden boyutlandırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  ActiveCell.Columns.AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba