Aktif Hücreye Girilen Rakama Göre Renklendir - Microsoft Excel


Aktif hücreye sayı girişi yapıldığında verilen renk bilgilerine göre renklendirme işlemi yapan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  Select Case Target.Value
    Case 1
      Target.Interior.ColorIndex = 22
    Case 2
      Target.Interior.ColorIndex = 39
    Case 3
      Target.Interior.ColorIndex = 6
    Case 4
      Target.Interior.ColorIndex = 7
    Case 5
      Target.Interior.ColorIndex = 8
    Case 6
      Target.Interior.ColorIndex = 47
    Case 7
      Target.Interior.ColorIndex = 43
    Case 8
      Target.Interior.ColorIndex = 44
    Case 9
      Target.Interior.ColorIndex = 45
    Case 0
      Target.Interior.ColorIndex = 50
    Case Else
      Target.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
  End Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri