Aktif Hücreye Göre Aktif Satırı Ve Aktif Sütunu Seç - Microsoft Excel


Örneğin E10 hücresini seçtik ve kodu çalıştırdık. A10:E10 olacak şekilde satır seçimi yapılırken E1:E10 olacak şekilde sütun seçimi yapılıyor.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreSinirOlacakSekildeHucreninSatiriniVeSutununuSec()
  If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  
  Dim satir   As Long
  Dim sutun   As Long
  Dim aktifSatir As Range
  Dim aktifSutun As Range
  Dim aktifHucre As Range
  Dim secim   As Range
  
  Application.EnableEvents = False
  
  satir = ActiveCell.Row
  sutun = ActiveCell.Column
  Set aktifHucre = ActiveCell
  
  Set aktifSatir = Range(Cells(satir, 1), Cells(satir, sutun))
  Set aktifSutun = Range(Cells(1, sutun), Cells(satir, sutun))
  Set secim = Union(aktifSatir, aktifSutun)
  
  secim.Select
  aktifHucre.Activate
  
  Application.EnableEvents = True
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AktifHucreSinirOlacakSekildeHucreninSatiriniVeSutununuSec()
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer seçilen hücre sayısı 1'den büyükse kod çalışmasın.
  '--------------------------------------------------
  If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçececeğimiz hücreye göre işlem yapacağız.
  'Bu yüzden de satır ve sütun sayılarını alacağız.
  'Buna göre belirleyeceğimiz yeni seçim için de
  'Range tipindeki değişkenleri kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim satir   As Long
  Dim sutun   As Long
  Dim aktifSatir As Range
  Dim aktifSutun As Range
  Dim aktifHucre As Range
  Dim secim   As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer bir olay tetiklenmesi söz konusu ise olmasın.
  '--------------------------------------------------
  Application.EnableEvents = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Aktif hücre ile ilgili veri
  'alma ve atama işlemini yaptık.
  '--------------------------------------------------
  satir = ActiveCell.Row
  sutun = ActiveCell.Column
  Set aktifHucre = ActiveCell
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçim yapılacak satır bölgesi için ayarlama yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Set aktifSatir = Range(Cells(satir, 1), Cells(satir, sutun))
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçim yapılacak sütun bölgesi için ayarlama yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Set aktifSutun = Range(Cells(1, sutun), Cells(satir, sutun))
  
  '--------------------------------------------------
  'İki seçimi (alanı) birleştirdik.
  '--------------------------------------------------
  Set secim = Union(aktifSatir, aktifSutun)
  
  '--------------------------------------------------
  'Birleştirilen alanı seçtik.
  '--------------------------------------------------
  secim.Select
  
  '--------------------------------------------------
  'İlk başta seçtiğimiz hücrenin tekrardan
  'aktif hale gelmesini sağladık.
  '--------------------------------------------------
  aktifHucre.Activate
  
  '--------------------------------------------------
  'Olay tetiklenmesi işlemini tekrardan aktifleştirdik.
  '--------------------------------------------------
  Application.EnableEvents = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba