Aktif Hücreyi Pencerenin Sol Üst Köşesine Taşı - Microsoft Excel


Seçilmiş olan hücreyi kaydırma yaparak pencerenin en sol ve en üst noktasında olacak şekilde konumlandırmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreyiPencereninSolUstKosesineTasi()
    Application.Goto Reference:=ActiveCell, Scroll:=True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre işlemleri